NM-gull til Andreas Fjorden Ree

Det viser seg at hardt og målrettet arbeid gir resultater. Og det viser seg at man aldri skal gi slipp på drømmer. 29.3 blir en dag for historiebøkene, og vi kan trygt si at hele Støren Sportsklubb var både stolt og rørt etter gårsdagens sensasjon. Omtalt som ukjent trønder i riksavisene, men vi har alle fulgt Andreas på sin reise mot suksess i skisporet. Bak Andreas står det en familie som i mange år har gjort, og gjør, en formidabel innsats, ikke bare for karrieren til den nye skistjerna, men for hele Støren Sportsklubb.

Våre gratulasjoner går til Andreas og hele familien Fjorden Ree!

Årsmøte

Årsmøte er klubbens øverste organ, og det er her de store sakene avgjøres. Årsmøtet denne gang hadde saker på agendaen som garantert vil bidra til å løfte klubben til nye høyder. Det ble vedtatt hallbygging, det ble vedtatt opprettelse av en egen Diskgolf-avdeling, vi tar sikte på å ansette daglig leder og vi har tatt et viktig verdivalg når det gjelder bekjemping av rusproblematikk blant ungdom. Dessverre ble ikke årsmøtet avsluttet, da det mangler sentrale verv i klubbens hovedstyre. 

Hallprosjektet

Støren Sportsklubb har i sitt årsmøte vedtatt at det skal bygges en kunstgresshall, type 9'er, i idrettsparken. Dette vil bli et stort løft for klubben, regionen og ikke minst kommunen. Prosjektgruppa har jobbet lenge og grundig, og presenterte i går et gjennomarbeidet og godt prosjekt. Mye arbeid gjenstår, men nå går vi over i neste fase, og vi håper at vi innen vintersesongen 23/24 kan ønske velkommen til den nye kunstgresshallen. 

Verdivalg

Det ble på årsmøtet vedtatt at alle våre arrangementer, hvor det serveres/nytes alkohol, skal ha nedre aldersgrense på minimum 18 år. Dette vil gjelde fra 1.1.2023, og er et viktig og riktig verdivalg. Vår viktigste oppgave er å skape trygge og gode arenaer og møteplasser for barn og unge, fremme idrett og sunn helse, og har derfor tatt denne beslutningen. Det vil som mange forstår få konsekvenser for et av våre mest innbringende arrangementer, 4.juledagsfest, men vi håper og tror at denne og andre arrangementer fortsatt kan gi inntekt til klubben, selv om gjennomføringen blir i ny drakt, med nye verdier.

Å skape trygge samlingsplasser for barn og unge, hvor de kan føle på mestring og trygghet, er en viktig oppgave - ikke bare for klubben, men for afunnet ellers. Vi som driver sportsklubb har alle muligheter til å lykkes med dette, og det er gledelig å se at det fremover vil komme nye tilbud i klubben, i første omgang Diskgolf og Esport. 

Frivillig arbeid, tillitsverv

For å kunne lykkes med det vi nå satser på er vi avhengig av å fortsatt ha med oss frivillige som kan ta på seg alt fra trener- og laglederjobber, kaffe- og kakesalg, vedlikehold og ikke minst tillitsverv. Det legges ned utrolig mange timer hvert år for å gi barn, unge og voksne et godt tilbud, og det skal vi være takknemlig for. Vi hadde ikke klart det uten. Så alle dere som daglig står på for klubben, tusen hjertelig takk! 

I år ser vi for alvor at det dessverre er vanskeligere å få personer til å ta på seg tillitsverv i klubbens avdelinger og hovedstyre. Dette bekymrer oss. Å drive idrettslag er krevende, men desto fler til å dele på oppgavene, desto enklere blir det, byrden blir mindre, og gleden med å skape aktivitet for store og små kan deles med flere.

For å få godkjent et årsmøte, og gjøre alle vedtak gjeldene, må alle oppsatte saker behandles. Der kom vi dessverre ikke i går. 

Vi mangler styreleder og styremedlem

Valgkomiteen med flere bruker nå den kommende uken til å legge ned en skikkelig innsats for å få på plass de siste vervene. Inntil da er ikke årsmøtet avsluttet, vedtakene gjelder ikke, og det vil derfor bli satt opp et nytt møte, et så kalt fortsettelsesmøte, i nær fremtid, der vi forhåpentligvis får landet den siste saken.

Vil du delta på den spennende reisen videre?

Eller kjenner du rette kandidat enten til ledervervet eller noen til styret forøvrig, håper vi at du tar kontakt med valgkomiteen ved Jan Tore Tangstad, Ola Rønningsgrind eller Kari Anne Endal. 

Hører vi fra deg?