I disse dager blir vi påminnet hvor fort hverdagen kan snu, og hvor fort tryggheten man er vant til blir til frykt, redsel og usikkerhet.

I Europa opplever vi nå en flyktningkrise vi ikke har sett maken til siden 2.verdenskrig, og det minner oss på hvor viktig det er å stille opp for de som ikke har det så greit, inkludere de som står utenfor, bry oss om de som kanskje trenger litt ekstra omsorg. Uavhengig om den nye gutten eller  jenta i klassen er flyktning eller noen som nettopp har flyttet til Støren av andre årsaker, så er det viktig at vi som samfunn stiller opp. 

At vi som kommune, tettsted og samfunn tar i mot mennesker på flukt er ikke noe nytt, men nå når vi plutselig opplever krig og flyktningkrise på eget kontinent, gir det oss en vekker. En vekker som vi kan bruke til å bli enda bedre på inkludering, enda bedre på å se hverandre og enda bedre på å sette pris på det vi har.

Så hva kan vi som idrettslag gjøre? Hva kan du som forelder på fotballaget eller håndballaget gjøre? Som trener og lagleder?  Å være gode forbilder for våre barn trenger ikke å være så vanskelig. På våre arenaer skal inkludering og fellesskap alltid være i fokus, og her må vi stå sammen. Først da er vi sterke

Som idrettslag kan vi legge til rette for at våre tilbud er kjent. Vi kan legge til rette for å gi trenere og lagledere de rette verktøyene. Vi kan vise for alle at her hos oss er alle velkommen. 

For mange kan det være skummelt å bare møte opp på trening og andre aktiviter. Som lagleder og trener, eller forelder, ta en telefon til kontaktlærer, kanskje det er et barn i klassen som kunne tenkt seg å bli med på laget men ikke helt tørr? Eller ikke vet hva det å være del av et idrettslag handler om? Kontaktlærer kan formidle informasjon til foreldre og bistå med å sette dere i kontakt med hverandre. 

Som forelder, inkluder foreldrene til det nye barnet. På fotballkampen eller treningsfeltet; si hei, stå sammen og heie frem laget til deres barn. Inkluder. 

Å bidra i frivilligheten gir en stor følelse av å være til nytte og en del av fellesskapet. Og de fleste av oss vil gjerne være til nytte for samfunnet. Ved å invitere nyinnflyttede og flyktninger til frivillig arbeid for idretten, dugnad, små og store oppgaver vil man ikke bare få flere å dele oppgavene på, men man gir også noen som kanskje føler seg litt utenfor en arena å møte andre, et fellesskap, en omgangskrets og ikke minst følelsen av å være en del av noe betydningsfullt. 

Nå forventes det mange Ukrainske flyktninger til Støren. Mange av disse er barn. Vi som idrettslag og du som forelder, trener og lagleder kan bidra til at den nye hverdagen på Støren blir så bra som mulig. Vi som idrettslag, sammen med deg kan vise at hos oss er alle velkommen. Som voksne kan vi lære barna våre gode verdier, det å være et godt medmenneske, og det å inkludere. Vår arena er en god arena for nettopp dette. 

Kan du bidra litt ekstra i tiden vi står i nå, enten gjennom sportsklubben eller gjennom kommunen og Frivilligsentralen?  Vi oppfordrer deg til å ta kontakt.

Støren Sportsklubb: Håvard Melby, telefon 41008383 / post@storensportsklubb.com 

Midtre Gauldal Frivilligsentral: https://mg.frivilligsentral.no/

 

Idrettsglede for alle. Norges idrettsforbund har utviklet brosjyren "Bli med" som oppsummerer hva norsk idrett er, og hva norsk idrett står for. Denne er utviklet på flere språk, noen av de ligger som vedlegg i denne saken.