Til medlemmer i Støren Sportsklubb 
Støren, 01.03.2022

  
Styret innkaller herved til årsmøte i Støren Sportsklubb
  
Årsmøtet avholdes den  29.mars 2022 klokken 19.00 i Støren Kino. 

 
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.mars 2022 til post@storensportsklubb.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet gjennom Min Idrett. Sakspapirene kan også sendes på forespørsel. 
 

 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.  
  
Velkommen til årsmøte!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
styret