• Til klubbens medlemmer

Styret innkaller herved til årsmøte i Støren Sportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 19.03.2020 klokken 19.00 i Klubbhuset, idrettsparken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2020 til storensportsklubb@outlook.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på våre hjemmesider senest 12.03.2020

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret