• Klubbdommerkurs barnefotball 3er, 5er og 7er
Det er anbefalt at vedkommende som vil bli klubbdommer er fylt 13 år ved årets begynnelse, og være eldre enn spillerne dommeren dømmer.
Varighet; 1 kveld med 3 timer teori. Tidspunkt: KOMMER.
Mål: Kurset vil bidra til gode holdninger og grunnleggende kunnskap i spillereglene.
Etter gjennomført kurs kan deltakerne dømme opp til og med 13-årsklassen, primært i egen klubb.

• Klubbdommerkurs – ungdomsfotball påbygning 9er med offside
Kurs i regi NFF, kursdato 15,17 og 23.november. Nærmere info kommer.
Det forutsettes at kursdeltakere har tidligere gjennomført det grunnleggende klubbdommerkurset og har dømt minst en sesong.
Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi.

Er du interessert sendt meg en sms med navn og kommentert med hva du ønsker kurs i; barnefotball eller ungdomsfotball eller begge.
Kurset er gratis for klubben sine medlemmer og det settes krav om at du kan dømme hjemmekamper som klubben har.
Ta kontakt ved evt spørsmål, Anne Grethe tlf 91661522