DUGNAD. Dugnad er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet (Wikepdedia) . Dugnad er også drivkraften i et idrettslag. I 2017 utførte frivillige 142.000 (!) årsverk, hvor en fjerdedel utgjør den frivillige innsatsen i Idretten, og den beregnede verdien av ulønnet arbeid utgjorde 75 milliarder kroner (SSB) 

Støren Sportsklubb overtar klubbhuset og ansvaret for drift og vedlikehold av idrettsparken.

Som det er skrevet om tidligere jobber nå sportsklubben med å få på plass en avtale med kommunen som omhandler overtagelse av klubbhuset, samt drift og vedlikehold av idrettsparken. Detaljene jobbes det med, men vi er sikre på at dette til syvende og sist kommer klubben, medlemmene og innbyggerne til gode.

Å drifte et helt idrettsanlegg krever ressurser, ikke minst menneskelige ressurser. Og her er vi sikre på at du kan bidra med noe. Vi trenger deg som har sansen for klipping av gress, skjæring av busker og generelt utearbeid, vi trenger deg som kan sette frem en god kake og koke kaffe, vi trenger deg som kan holde det ryddig og rent, vi trenger deg som sprer godt humør og vi trenger deg som er praktisk anlagt og kan slå inn spikeren på riktig sted. Vi trenger også deg med ideer og lyst til å skape noe.

Klubbens styre vil utnevne et eget utvalg som skal ha det overordnede ansvaret, og som legger til rette for at alt som trengs er der når det trengs, men vi trenger flere hender.

Ordet  dugnad stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft», beslektet med norsk duge.

Dugnadsånden er  viktig å ta vare på, dugnad skal gi fellesskap, og arbeidet skal oppleves som frivillig, sosialt og gøy. Nå er vi i en tid hvor vi ikke skal være så mye sammen, men det kommer lysere tider - vi gleder oss!

Klubbhuset

Et klubbhus skal være et samlingspunkt. Et klubbhus skal huse gode minner og nye opplevelser.
Her skal det være rom for å mimre, for å skape og for å være sammen. Sportsklubben har mange ideer og ønsker. Vi ønsker at klubbhuset skal bli et hus for alle innbyggerne i kommunen, og spesielt Støren. Vi ønsker at klubbhuset bl.a. skal kunne huse pensjonisttreff, kampkaffe, e-sportarrangement, møter, selskap, etter-skoletid-tilbud, kurs...-ja listen er lang. 

Vil du bidra?

Om du ønsker å bruke av din tid til å legge til rette for at Støren idrettspark kan bli et fantastisk sted - både for små og store, aktive og ikke aktive, gamle og unge - ja da håper vi at du vil ta kontakt med oss. I hvilket omfang og hva du kan bidra med er noe vi finner ut sammen! Vi setter stor pris på alle som ønsker å bidra med noe.

Send en e-post til post@storensportsklubb.com, ring leder Håvard Melby på 41008383 eller registrer deg via skjemaet under.

VI SER FREM TIL Å HØRE FRA DEG!