Vil du bli med å legge til rette for et fortsatt godt Allidrettstilbud på Støren?

Allidrett mangler 2-3 personer som kan ta del i planleggingen og gjennomføring av aktiviteter gjennom et styreverv i Allidrettsgruppa. Slik det er nå står vi i fare for å måtte legge ned denne avdelingen, noe vi synes er fryktelig leit.

Støren Sportsklubb har som mål å være et idrettslag for alle, uansett alder, fysisk form og interresser. Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i ulike miljøer. Det kan være i sal, i skogen, på løkka, på snø, is eller vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter  tilpasset barnets utviklingsnivå.

Allidrett for barn skal gi barna et godt fundament for et aktivt liv. De får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. Allidrett passer godt for alle barn opp til det året de fyller 12 år. 

Da avdelingen har vært etablert i en del år har de også en del utstyr tilgjengelig som gir muligheten til å tilby varierte aktivteter. Friidrett, hall-lek og klatring for å nevne noe. For noen få år siden rustet Allidrett opp klatreveggen i Størenhallen, for å nevne noe. Allidrett har god økonomi, som gir rom til å utvikle tilbudet!

Hva kreves det av deg og de øvrige i Allidrettstyret?

Noe møteaktivtet må du beregne. Dette er møter som skal brukes til å blant annet planlegge aktivteter. Setter man opp en årsplan med detaljerte aktiviteter er mye av jobben gjort. I tillegg må du og resten av styret være til stede når aktivitetene skal gjennomføres. Her må en også kunne forvente at foreldre som følger barna på Allidrett også kan stille opp. Nøkkelordet; samarbeid

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en infoside samt en brosjyre som gir deg veldig mye nyttig informasjon. Siden er en god ressurs. I tillegg har de utarbeidet en enkel brosjyre som er verdt å ta en titt i. Den ligger som vedlegg nederst i denne saken.

Støren trenger Allidrett, og Allidrett trenger deg!

Om du ønsker å bidra, eller vil vite mer - ta kontakt med styreleder i Støren Sportsklubb; Håvard Melby på telefon 41008383 eller send en e-post til post@storensportsklubb.com

Da høres vi?