Årsmøtet ble avholdt i Støren Kulturhus den 23.3 klokken 1900. 

Annerledersåret 

Den 8.mars 2020 var årsberetningen for 2019 ferdig skrevet. Selv om vi på det tidspunktet begynte  å se opptaktene til det som for alvor skulle bli annerledesåret, var ikke dette gitt mye spalteplass.
 
Så kom 12.mars - og alt ble snudd på hodet. Nå skulle vi være mest mulig hjemme, treffe minst mulig mennesker – og det skulle gå lenge før vi kunne møtes på løkka, til skirenn og på håndballbanen. 
 
2020 ble året da vi måtte ta i bruk smittevernveiledere, som ofte ble fornyet, og  det med korte frister. Dette har trenere, lagledere og gruppemedlemmer tatt på strak arm! 2020 ble året da vi ikke fikk stå på sidelinja og heie frem laget vårt eller skiløperen vår. 2020 ble året da vi virkelig kjente på hvor godt det er å ha noe å gå til, en arena å treffes på. 2020 ble året da vi måtte bruke digitale hjelpemidler for å holde hjula i gang. 2020 ble året da det virkelig var viktig å ta vare på de som har det tøft - de som ikke har så mange, og de som ikke lenger har et fristed å komme til.  Dugnad er vi gode på, det har vi nok en gang bevist. Vi ser frem til å samles til nye dugnader på fotballbanen, i klubbhuset, i skiløypa og på våre arrangementer - og dit kommer vi! 
 
Når vi nå skal oppsummere året, ser vi at aktiviteten, til tross for pandemi,  har vært bra. Det er mye spennende på gang – og vi har stor tro på at klubben går en lysende fremtid i møte. Myndigheten har stilt opp med gode støtteordninger for idretten, som igjen har ført til at vi ikke har lidd alt for store økonomiske tap i året som har gått. 


Hovedstyret vil rekke en stor takk - på vegne av hele klubben – til dere som har stått på, tatt innover dere nye rutiner, nye regler, og alt dette på toppen av at pandemien også har påvirket oss alle som privatpersoner 

 

Aktivitet


Som alle vet ble året vi har lagt bak oss preget av avlyste arrangement og mindre treningsaktivitet. Likevel har vi klart å gjennomføre enkelte arrangement, og til tider både treninger og kamper. Alltid med smittevern i førersetet.

Hovedstyret i klubben har arbeidet med nytt medlemssystem, nye hjemmesider, rutiner, håndbøker m.m. Vi har fått gjennomført Støren Sportsklubb`s billotteri (med veldig god hjelp fra aktive medlemmer, foreldre og foresatte) og vi har jobbet med Idrettsparken og mulig overtagelse av driftansvaret for idrettsparken, og klubbhuset.  Vi har også fått på plass en lokal samarbeidsavtale på klubbklær. Detaljene om avtalen med Sport1 og Hummel finner du her

Klubbens avdelinger har også hatt et aktivt år. Enkelte renn har blitt avlyst, men likevel har det blitt arrangert både Størenrennet, lysløyperenn, skileik og skitreninger. Utøvere fra klubben har deltatt på flere renn; sone- og kretsrenn, Sørtrønder-cup, Norgescup junior, NM stafett m.m. Det er stor aktivitet i Frøsetmarka, mosjonister, barnefamilie og aktive løpere deler alle flotte spor som våre frivillige sporkjørere legger så mye arbeid i.  Sander Eggen Kjelstad, Andreas Fjorden Ree og Vilde Fjorden Ree har deltatt på flere Norgescup-renn for
juniorer. Mange gode resultat. Sander, Andreas og Vilde med henholdsvis 16., 12. og 54.plass som beste
plassering i sine klasser. Det er moro å se at vi har unge lovende utøvere i kommunen vår.

Fotball og håndball har hatt et meget redusert kamp-og treningstilbud. Den sportslige aktiviteten har, som alt annet, vært preget av korona-situasjonen. Et komprimert seriespill for barn og unge under 19 år ble avholdt, men 2020 sesongen ble avlyst for Seniorlag. Det ble lagt til rette for treninger med godt smittevern, og spillere og lagledere har stort sett vært flinke til å overholde de retningslinjene som ble gitt. 

Fotball arrangerte også et vellykket andeløp, høsten 2020. RBK fotballskole skulle for første gang komme til Støren i juni 2020, men det ble naturligvis avlyst. Heldigvis kommer de tilbake i 2021!

Videre har en egen gruppe fra Fotball engasjert seg stort i å få på plass en kunstgresshall på i parken. Behovet for treningsflater er stort, spesielt i sommerhalvåret. Behovet er der, så tar det litt tid før det eventuelt kan realiseres.

Trimavdelinga har gjennomført Topp på tur, nok en gang - og det meldes om stor interesse og deltagelse. De har noen nyheter på gang for 2021 - så følg med! 

Allidrett har hatt noen samlinger, men pandemi har lagt begreninsniger for gjennomføring, da det ofte blandes barn fra flere "kohorter" på dette tilbudet.

Klubbhus og idrettsparken

Støren Sportsklubb har i lengre tid ønsket seg et eget klubbhus. Både bygging og kjøp av klubbhus har vært på agendaen tidligere. Høsten 2020 vedtok Midtre Gauldal kommune at et av sparetiltakene skulle være å overdra driftsansvaret av idrettsparken til Støren Sportsklubb. Støren Sportsklubb har en intensjonsavtale med kommunens adminsitrasjon og politikere om å overdra driftsansvaret for idrettsparken, samt overtagelse av klubbhuset. Det ser ut til at vi skal komme til enighet, og hovedstyret er glade for at årsmøtet ga sin fullmakt til å gjennomføre dette. 

Vedlikeholdet i parken ønsker vi primært å løse med dugnadsinnsats. Det tror vi at vi skal få til. Vi har mange drømmer for klubbhuset. Noen på kort sikt og andre på lengre sikt. Vi håper at idrettsparken og klubbhuset blir det nye samlingspunktet på Støren - ikke bare for aktive utøvere, men også for befolkningen forøvrig. Vi drømmer om kampkafe, idretts-SFO, pensjonistkaffe, utleielokaler til selskap og møter for å nevne noe. Vi ønsker også å ruste opp tribuneanlegget rundt gressbanen - gressbanen blir igjen Støren Sportsklubb`s hovedarena! Velkommen på dugnad.

Fremover nå skal Støren Sportsklubb og MGK bli enige om en avtale som sikrer både klubben og kommunen. Kunstgressbanen skal drives av kommunen som tidligere. 

 

Nytt styre

2 av 3 personer på valg tok gjenvalg for den kommende perioden. Håvard Melby og Erlend Ressem tok gjenvalg, og Jan Gunnar Torgersen takket for seg. Vi takker Jan Gunnar for innsatsen i hovedstyret. Nytt styremedlem er Aina Midthjell Reppe. Hovedstyret i sportsklubben består nå av... 

  • Leder: Håvard Melby
  • Nestleder: Aina Midthjell Reppe
  • Kasserer: Erlend Ressem
  • Styremedlemmer; Kenneth Moe, Stine Skårvold og Jorun Eggen.

...og sammen med klubbens avdelinger skal vi legge til rette for at alle på Støren og i kommunen skal ha et så godt tilbud som mulig. 

Protokollen fra årsmøtet sendes snart ut til klubbens medlemmer. Vi takker alle de 20 fremmøtte for engasjementet på årets årsmøte og håper at enda flere tar turen neste år!

Takk til alle som gjennom det siste året har stått på for klubben. Frivillige, trenere, lagledere, aktive, loddkjøpere, publikum, foreldre/foresatte og næringsliv. Vi gleder oss til et spennende år, forhåpentligvis uten pandemi. 

 

Foto: Per Jostein Wolden, Gauldalsposten