Vår samarbeidspartner SpareBank 1 SMN er i disse dager ute og ber om innspill fra sine medeiere til gode formål som banken kan være med og støtte.

Nå håper vi så mange som mulig av våre medlemmer går inn og sier sin mening:

smn.no/enavoss

Bakgrunn

SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnene i Midt-Norge. Det vil si alle oss som bor her. Derfor går også en stor del av overskuddet tilbake til regionen. Bare i fjor var samfunnsutbyttet på 200 mill kroner, og pengene brukes til å støtte frivilligheten, skape opplevelser, glede, vekst og utvikling i Midt-Norge.

Nå ønsker banken innspill til hvordan samfunnsutbyttet kan komme enda bedre til nytte i fremtiden. Innspillene danner grunnlag for fremtidige støtteordninger.

Vårt innspill er å fortsatt støtte idretten i alle dens former, og ikke minst støtte opp om tiltak som bedrer folkehelse, både den mentale og fysiske. Gapahuker, grønne samlingspunkt som parker, hvor det er lagt til rette for både fysisk aktivitet og rekreasjon 

Jo flere som er med og støtter vår sak, jo større sjanse har vi for å nå frem.

Fristen for å gi innspill er 15. april.