Sakliste for årsmøte i Støren Sportsklubb 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22.02.2021. Årsmøtet avholdes den 23.mars, klokken 1900 i Støren kulturhus. Det er ønskelig med påmelding til post@storensportsklubb.com / telefon 41008383

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge to medlemmer til å føre protokoll
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Overdragelse av klubbhuset i forbindelse med driftsansvar idrettsparken
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan og lovnorm
Sak 14: Foreta valg iht klubbens lovnorm

Sakslisten, med vedlegg, er sendt ut til klubbens registrerte medlemmer per e-post. Kan ettersendes ved forespørsel.

Om din e-post er registrert på flere medlemmer (f.eks barn, ektefelle, samboer - har du trolig fått samme e-posten flere ganger)

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Støren SK v/ leder Håvard Melby, kontaktes på 41008383 eller
post@storensportsklubb.com


Med vennlig hilsen
Styret