Til medlemmer i Støren Sportsklubb 
Støren, 22.februar 2021 

  
Styret innkaller herved til årsmøte i Støren Sportsklubb
  
Årsmøtet avholdes den  23.mars 2021 klokken 19.00 i Støren Kulturhus. 

For å ivare ta smittevern er det ønskelig med påmelding. Det kan gjøres til styret via post@storensportsklubb.com eller per telefon til leder Håvard Melby, 41008383. 
 
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 09.mars 2021 til post@storensportsklubb.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.storensportsklubb.com.  
 

NB. Årsmøtet kan bli flyttet om det kommer nasjonale eller lokale smitteverntiltak som forhindrer oss i å avholde et ordinært årsmøte.

 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.  
  
Velkommen til årsmøte!  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
styret