11.2 vedtok kommunens ledelse at det skulle innføres strengere tiltak i kampen mot viruset, og da særlig den muterte varianten. Disse tiltakene og anbefalingene kan leses på kommunens hjemmeside www.mgk.no

For aktiviteter i regi av Støren Sportsklubb gjelder følgende nå den kommende uken:

  • Innendørs aktivitet for voksne over 20 innstilles.
  • Innendørs aktivitet for barn og unge opprettholdes. Det forventes at du respekterer de generelle smittevernrådene om å holde seg hjemme om man er syk,  god håndhygiene etc.
  • Kommunen har innført påbud om munnbind i det offentlige rom for alle over 12 år. Dette gjelder også i Størenhallen. Gjelder ikke under trening for de som trener. Alle andre bruker munnbind. 
  • Utendørs trening for håndball og fotball er mindre aktuelt for tiden.
  • Lysløyperenn gjennomføres som planlagt. Følg smittevernplanen som Skigruppa har lagt ut. Husk - hold avstand og maks en voksen per løper. 

Lagledere og ansvarlige i gruppene våre har god kontroll på hvilke råd og påbud som gjelder til en hver tid. NiF har egne veiledere for hver idrett som skal følges.

Ved spørsmål, ta kontakt med lagleder/trener/styret i de ulike gruppene. 

Hovedstyret vil takke alle dere frivillige som gjennom det siste året har ytet en enorm innsats for å opprettholde aktiviteten. Det er stadig nye veiledere og tiltak, men det har dere håndtert på en fortreffelig måte.

Vi holder ut litt til. Dugnaden pågår enda, og er det noe frivilligheten kan - så er det dugnad!