Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre.

De oppdaterte treningstidene for Størenhallen finner du her: http://www.storen-idrettsarena.no/treningstider/trening-idrettshallen/

Støren Sportsklubb følger de til en hver tid gjeldende veiledere og regelverk. Og her gjelder blant annet:

  • Føler du deg syk - bli hjemme. 
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Alle personer som deltar i aktivitet skal registreres med navn, tidspunkt og telefonnummer
  • Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet
  • En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som
    hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere. Trenere og ledere telles ikke i tallet på 20.

Følg med på de ulike facebook-gruppene for ditt lag for fortløpende informasjon.

Oppdatert smitteveileder fra NIF

Velkommen tilbake på trening!