Medlemskontingen ble sendt ut første gang i slutten av juni. Mange har mottatt og betalt denne. 
Faktura her p.t. kun blitt sendt til registrerte e-postadresser og i Min Idrett. Du som ikke har mottatt faktura på noen av disse ligger enten ikke inne med e-postadresse hos oss, eller har ikke en profil på Min Idrett. 

Vi anbefaler at du oppretter bruker på Min Idrett for deg og din familile. 

På sist årsmøte ble det besluttet å endre medlemskontingenten. Den nye kontingenten gjelder per medlem, uavhengig om det er famille eller ikke. Du kan likevel knytte sammen din famille i Min Idrett slik at alle avgifter kommer på en og samme faktura. 

Den nye kontingenten som ble vedtatt er: 

Barn: 75,-
Voksen: 100,-

OBS, dette gjelder medlemskontingent, ikke treningsavgifter o.l. 

Om du ikke ønsker å ta i bruk Min Idrett, og mangler faktura - da håper vi at du kan sende oss en e-post til post@storensportsklubb slik at vi får rettet opp i våre register, og slipper å sende papirfakturaer. Papirfaktura er kostbart og ressurskrevende. 

Om du mener at du feilaktig står som medlem i Støren Sporstklubb, da gjelder det samme - send oss en e-post, så ordner vi det!

 

Håvard Melby
Leder
Støren Sportsklubb.