Vi viser til innkalling til årsmøte av 7.mai på våre hjemmesider, samt annonser i hhv Trønderbladet og Gauldalsposten. I henhold til våre vedtekter gjøres sakslisten med tilhørende dokumenter tilgjengelig en uke før årsmøtet finner sted. Dokumentet ligger vedlagt denne saken og ligger tilgjengelig til årsmøtet er avholdt.

Årsmøtet finner sted i Støren idrettspark, klubbhuset, 9.6.2020 klokken 19.00.

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og alle betalende medlemmer over 15 år har stemmerett. Vi håper du møter opp og bruker din stemmerett, det er den beste måten å påvirke klubbens fremtid på.

Det tas grep for å overholde gjeldende smittevernsregler og for å klare det ønsker vi at du melder deg på via vårt facebook-arrangement, e-post eller per telefon til styrets leder.

Årsmøtets saker blir ikke kommentert før årsmøtet finner sted.

 

-Styret