Skigruppa vil med dette rette en stor takk til alle som har bidratt med frivillig løypestøtte i årets sesong. Dette er midler som kommer godt med for drift og vedlikehold av spormaskina. Det er kommet inn ca. 25.000 kroner.

Vil også takke Sparebank 1 SMN for tildeling av kr. 10.000 fra bankens samfunnsutbytte. Skigruppa søkte om støtte til løypekjøring i forbindelse med bankens koronadugnad.

Vi registrerer og har fått tilbakemelding fra mange knyttet til scooterkjøring i og ved oppkjørte spor. Skigruppa vil kalle inn til et møte før neste sesong med berørte parter, for å se om vi kan finne en god løsning for alle.