Hva betyr ditt medlemsskap for oss?

Å drive med organiserte tilbud for barn og voksne krever ressurser, den viktigste er den menneskelige ressursen.

Vi er setter stor pris på alle dere der ute som dag ut og dag inn gjør en innsats for klubben. Både på banen og organisatorisk. Vi har også en stor medlemsmasse bestående av medlemmer som ikke deltar på organisert aktivitet. Dere er også like viktig. Ditt bidrag gjennom medlemskontingent og dugnadsinnsats fører til at vi kan legge til rette for aktiviteter for barn og unge, vi kan nesten daglig gjennom vinteren legge "trikkespor" i Frøsetmarka, vi får til Topp På Tur og vi kan komme med nye tilbud til medlemmer og innbyggere. 

Som du ser, ditt medlemskap er viktig for oss

Hva betyr det for deg?

Som medlem i Støren Sportsklubb får du ta del i et stort fellesskap. Et fellesskap med fokus på fysisk helse for barn, unge og voksne. Et fellesskap som skal preges av toleranse og mangfold. 

Samarbeid staves med to bokstaver: V-I.
-G.
M. Verity-

Alle som deltar i organisert idrett i regi av klubben skal inneha personlig medlemskap. Kun da er du dekket av idrettens forsikringsordninger. 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Her avgjøres de store sakene, klubbens fremtid. Du må stå som medlem i klubben for å kunne avgi din stemme på årsmøtet. For å kunne ta på deg tillitsverv i klubben må du også stå som medlem.

Støren Sportsklubb har også en avtale med Sport1 på leveranse av klubbklær og utstyr. Som medlem i Støren Sportsklubb får du fast rabatt på det meste av varer hos Sport1. (gjelder ikke ammunisjon og våpen, samt varer som allerede er på tilbud). 

Meld deg, eller barna dine inn i klubben enkelt på nett

For å være sikker på at du, ditt barn eller din familie får registrert alle pålagte opplysninger i våre medlemssystem anbefaler vi deg å registrere deg via vår online medlemsløsning. Skal du delta på organisert aktivitet, ja da velger du hvilken avdeling du skal stå i. 

 

Om du ikke ønsker å benytte deg av online innmelding kan du selvsagt kontakte oss på andre måter her

Er du usikker på om du er medlem? Eller om vi har korrekte opplysninger? Logg deg inn, eller registrer deg som bruker av Min Idrett - sjekk om du er medlem, og sjekk om vi har korrekte opplysninger. Korrekte opplysninger - enklere for deg - enklere for oss. 

Tusen takk for ditt medlemskap