Det innkalles herved til årsmøte i Støren Sportsklubb.
 
Årsmøtet avholdes den 9.juni 2020 klokken 19.00 i Klubbhuset, idrettsparken.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest innen 1.juni  til post@storensportsklubb.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på våre hjemmesider senest 2.juni 2020
 
Smittevern og til en hver tid gjeldene retningslinjer fra myndighetene vil bli hensyntatt, og av den grunn ønsker vi at dere som vet dere skal delta på årsmøtet, gir beskjed om dette ved å trykke skal på dette facebook-arrangementet, via e-post post@storensportsklubb.com eller telefon 41008383
 
Det legges opp til enkel servering.
Vel møtt.
Styret