Still deg selv følgende spørsmål:
 1. Er du engasjert og har pågangsmot?
 2. Vil du bygge nettverk og CV?
 3. Vil du bli med å påvirke Støren Sportsklubbs fremtid?
Er svaret ja - da er du kanskje den rette for Støren Sportsklubb!

Som styremedlem i Støren Sportsklubb kommer du bort i mange spennende oppgaver. Du får erfaring med styrearbeid, ikke bare innenfor idrettslag, men også nyttig kompetanse du kan ta med deg videre i livet. Og ikke minst; som styremedlem kan du påvirke klubbens fremtid.

Støren Sportsklubb ønsker å være et attraktivt alternativ for unge og voksne.

Støren Sportsklubb sitt hovedstyre skal fra årsmøte 2020 bestå av 6 styremedlemmer. For å sitte i hovedstyret må du ha fyllt 15 år og være medlem i Støren Sportsklubb.
Særidrettene fotball, håndball, ski, allidrett og trim har egne styrer og har ansvaret for den daglige driften i disse gruppene.

Noen av oppgavene i styret: 

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
  samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det
  finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
 • Utvikle klubben og ha et overordnet ansvar for at vi har gode tilbud
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
  idrettsmyndigheter
 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent
  budsjett
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse

Støren Sportsklubb ønsker å være et attraktivt alternativ for unge og voksne. Vi ønsker at vårt tilbud skal være bredt. Folkehelse er viktig, og idretten har et stort ansvar for å opprettholde og forbedre denne. Hos oss er det rom for alle. Vi jobber ut i fra følgende grunnverdier; idrettsglede, fellesskap, ærlighet og helse.

VI ER STERKERE SAMMEN!

Om du fortsatt leser, er du kanskje interessert? 


I så fall kan du ta kontakt med oss på post@storensportsklubb.com eller telefon 41008383, så forteller vi deg mer om hvordan det er å være med i styret i Støren Sportsklubb.