BLI FRIVILLIG ELLER MELD INN ET ØNSKE OM HJELP

Midtre Gauldal kommune har inngått en avtale med Midtre Gauldal Frivilligsentral om å få oversikt over hvem som trenger hjelp og hvem som kan hjelpe - samt koordineringen av dette. Frivilligsentralen ønsker å få mobilisert så mange som mulig av lag og foreninger i Midtre Gauldal, og be de bidra i denne viktige samfunnsdugnaden. Og som den største frivillige organisasjonen skal vi gjøre vårt. 

"Midtre Gauldal kommunen er sterk på frivillighet, og jeg er sikker på at vi på denne måten skal sørge for at de mest sårbare i hele kommunen blir sett og hjulpet" - kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

VI KAN DUGNAD!

Vi vet at medlemmene i Støren Sportsklubb er gode på dugnad. Nå skal vi nok en gang vise hvor gode vi er. Flere og flere vil komme til å trenge en hjelpende hånd i dagene og ukene fremover og på Midtre Gauldal Frivilligsentral sine hjemmesider kan du registrere deg som frivillig eller du kan registrere deg om du trenger hjelp i den tiden vi står i nå.

VI ER STERKE SAMMEN!

MELD DEG SOM FRIVILLIG ELLER BE OM HJELP
LES MER PÅ MIDTRE GAULDAL KOMMUNE SINE HJEMMESIDER