Styret i Støren SK har besluttet å avlyse alt av sportslig aktivitet inntil videre
Sist oppdatert 13.03.2020

Det betyr at alle fotball- og håndballtreninger, samt skileik og treninger i regi av skiavdelinga avlyses i første omgang frem til 1.april. Styret i Sportsklubben følger situasjonen tett, og vil til en hver tid følge de råd som gis av helsemyndigheter, kommune og idrettsforbund.

Håndball
Norges håndballforbund har besluttet å avlyse alle kamper fra og med i dag 12.3.
Se egen info fra håndballforbundet her

Fotball
Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Ski
Treninger/skileik er avlyst. Det samme gjelder Marit Bjørgen-rennet 2020 som skulle gå av stabelen 28.3.

Møtevirksomhet
Årsmøtet i Støren SK som ble berammet til den 19.3.2020 utgår og styret vil komme med ny dato. Det åpnes ikke for nye saker.  For annen intern møtevirksomhet i Støren SK anmoder vi om å holde dette til et minimum og at det vurderes at disse gjennomføres på skype, via e-post eller lignende.


Avslutningsvis anmoder vi alle om å følge de generelle råd som gis.
Sportsklubben oppdaterer fortløpende om noe nytt skulle oppstå.

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i Støren SK - Håvard Melby / 41008383