Allidrett for barn er et variert tilbud hvor barn får prøve seg i ulike miljøer, som f.eks. klatring, sal, fotball, og håndballbane, skog, friidrett. Allidrett gir barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

Allidrett er en egen særavdeling i klubben med eget styre.

Velkommen til vårt mest allside tilbud for barn! Det er ingen treningsavgift, kun ordinær medlemsavgift til Støren sportsklubb.

Styret i allidretten består av:

Per Helge Andersen
Sigrid Elshaug Sande
Sunniva Heitmann