RUTINE BAMBUSA-DUGNAD STØREN SPORTSKLUBB  

Formål 
Formålet med denne faste dugnaden er å gi klubben, lagledere og foreldre/foresatte, forutsigbarhet når det kommer til dugnad. Det er ønskelig at overskuddet skal gå i størst mulig grad direkte til der den aktive er tilknyttet, f.eks. håndballaget, i den forbindelse vil vi lage et eget oppsett som viser hvordan dette fordeles mellom hovedstyret og lagene. 

Hvorfor Bambusa 
Klubbens styre har fått presentert et konsept som vi synes virker bra. Sokker er noe som “alle” må ha, produktet er utprøvd, og har tilsynelatende god kvalitet. Leverandør er veldig opptatt av bærekraft, og er spesielt opptatt av at det de driver med skal komme frivilligheten til gode. I tillegg tilbyr Bambusa en sponsoravtale som gir klubben 10% provisjon på det vi sitter igjen med. 

Det er full returrett på usolgte varer, vi betaler ikke leverandør før dugnaden er over – noe som gjør at dette også er sikkert for klubben. 

Salgsperioder 
To ganger årlig. Vår og sen høst.  

Praktisk gjennomføring av salget 
Rutinen er litt omfattende, men den er der for å gjøre det enklere for deg som lagleder, forelder og selger. Etter hvert som det dukker opp flere spørsmål og svar vil rutinen bli oppdatert.  

 • Hovedstyret setter i gang dugnad og kommuniserer ut til lag- og avdelingsledere i god tid. 
 • Det totale antallet som bestilles til klubben hver sesong skal være tilnærmet likt aktive medlemmer 
 • Lagledere henter ut poser til sine lag / avdelingsledere til sin avdeling (der det ikke er lag) 
 • Sammen med posene følger lister som lagleder/avdelingsleder fyller ut. Her settes opp navn på selger og antall poser utdelt. Samme listen brukes til bekreftelse på at utdelte poser er solgt, eventuelt returnert. Denne listen danner grunnlaget for utbetaling til laget/avdelingen og må returneres til hovedstyret, enten via avdelingsleder eller direkte til kontaktperson i hovedstyret. 
 • Det deles ut et antall poser pr. Lag/gruppe, men det er fullt ut lov å selge flere. Det gir ditt lag/gruppe ekstra cash. 
 • I lag vil hver enkelt spiller få utdelt sin pose. Denne består av pakker a 5 sokker i ulike varianter. Størrelsen er lik på alle, og passer tilnærmet alle. 
 • Vi ønsker at hvert barn selger en slik pose i hver runde. Det er likevel i budsjettet til hvert enkelt lag tatt høyde for at familier som har barn i flere idretter/flere barn som deltar ikke må selge 1 pose per barn. Det fungerer slik at budsjettet er lavere enn reelle antall spillere på laget. Selges det over dette budsjettet fører det til høyere overskudd for det enkelte lag. 
 • Det opprettes et felles Vipps-nummer for Bambusa. Det tas i utgangspunktet kun imot betaling på Vipps. Om kjøper ikke har Vipps må det ordnes opp mellom kjøper/selger - der selger sørger for at det Vippses inn til det rette nummeret  
 • Det er selges ansvar å kontrollere kvittering for betaling! Kjøper viser frem kvittering, eventuelt sender selger en skjermdump. 
 • BAMBUSA VIPPS-NUMMER:  735786 

 

 

Spørsmål og svar 

 • Hvem er Bambusa?  
  Det hele startet som en idé for lønnsom dugnad i en av Stavangers cheerleading-klubber. Sokkene er fortsatt en favoritt blant foreninger og lag som vil realisere sine mål med enkel dugnad. Men vårt kompromissløse krav til kvalitet, passform og produksjon fortsetter å ta Bambusa til nye høyder. 
   
  Bambusa er genuint opptatt av bærekraft og rettferdig produksjon av klær. De har også en stor forkjærlighet for frivilligheten og tilbyr gode dugnadsinntekter for de som ønsker å være med på dette. 
   
 • Hva er utsalgsprisen? 
  Utsalgsprisen er 200,- per 5pk sokker. 50% av dette går uavkortet til klubben. 
   
 • Hva tjener Sportsklubben på dette? 
  Sportsklubben tjener 100,- per solgte 5pk sokker. Mesteparten av inntekten går ut til laget/avdelingen som selger representerer. Ski, allidrett og trim får 100% av overskudd. Våre avdelinger med lagidrett får 60% for solgte pakker inntil budsjett (80% av antall spillere). For hver pakke de selger over nevnte budsjett får laget 80%. Resterende 40/20% går til avdelingen. 
   
 • Hvem passer sokkene til? 
  Sokkene er one-size. Materialet har den unike egenskapen at det tilpasser seg foten til den som bruker det. Sokkene kommer i dress-sokker og ankelsokker, i fargene hvit og sort. 
  Det er kvalitetsgaranti på sokkene – denne kan det leses mer om på www.bambusa.no  
   
   
 • Jeg/vi har flere barn som deltar i en eller flere aktivteter i klubben, må vi selge 1 pose (5x5pk) per barn per sesong? 
  Å drive idrettslag er kostbart, så vi setter stor pris på alle dugnadsinntekter. Likevel forstår vi at det kan virke voldsomt å motta veldig mange poser for salg. Vi har sagt, for enkelhets skyld, at alle barn får utdelt en pose hver. Budsjettet/forventningene til hvert enkelt lag er lagt noe lavere enn antall spillere, rett og slett for å ta høyde for nettopp denne problemstillingen. Vi oppfordrer foreldre/lagledere til å snakke sammen, enten gjennom lag-sider på facebook eller andre kommunikasjonsplattformer, og fordele pakkene/posene innad. Selger man over budsjett øker også fortjenesten til laget. Samarbeid og samhandling er nøkkelen her. 
   
 • Vi er tom for sokker og ønsker mer 
  Ta kontakt med hovedstyret, de har et lager. Er det tomt der anbefaler vi at dere kontakter andre medlemmer gjennom facebook-grupper/andre kommunikasjonsplattformer.  
   
 • Jeg/mitt lag får ikke solgt alt, hva gjør vi? 
  Vi har full returrett til Bambusa, kostnadsfri. Likevel, prøv heller å annonser at du/dere har til gode, slik at andre får muligheten til å selge 
   
 • Må jeg som forelder/foresatt/medlem betale hele posen når jeg mottar den? 
  Nei, det må du ikke. Du kan selvsagt kjøpe hele eller deler av posen til eget forbruk. Men det er lagt opp til at kjøper Vippser fortløpende. Før gjerne en oversikt over hvem som har kjøpt og hvor mye.  
   
 • Kan jeg dele opp pakkene? 
  Posene inneholder 5x5pk sokker. 5pk kan ikke deles opp. 
   
   
 • Salgsperiode? 
  Salgsperioden kommuniseres ut i forkant av hver dugnadsrunde 
   
   
 • Jeg har et spørsmål jeg ikke har funnet svar på
  Kontaktpersoner ved spørsmål:

  Håvard Melby, fortrinnsvis e-post til havard.melby@gmail.com , eventuelt telefon 41008383
  Gruppeleder i de respektive avdelingene kan også kontaktes. 

 

 LYKKE TIL!