• Alle med rolle i Støren Fotball er forpliktet til å gjøre seg kjent med og følge de vedtatte retningslinjene i sportsplanen. Link til sportsplan. 

 

 

 • Lagleder bistår om ønskelig foreldre med å melde barnet inn i Sportsklubben, dette gjøres på hjemmesiden.  

 

 • Lagleder melder laget på til serie før sesongstart. Info om dette sendes fra ansvarlig barnefotball. Mini-lagene på Støren kan velge mellom Melhusserie eller Gauldalsserie. Barnefotball ansvarlig sender ut info om påmelding til sonekvelder og seriespill. Har man mange spillere, så meld på flere lag. Alle barna skal få mye spilletid. 

 

 • Lagleder kan melde på laget til en ønsket cup. Klubben dekker inntil 2 cuper i året. 

 

 • Lagleder legger til rette for foreldremøte før sesongen starter. Inviter gjerne sportslig leder eller ansvarlig barnefotball. Møterom i idrettsparken kan disponeres.  https://storensportsklubb.com/category/61  

 

 • Lagleder må sammen med trener legge til rette for at alle barn som ønsker, får delta i barneidrett, og at man aktivt forsøker motivere sitt årskull til å delta.  

 

 • Lagleder bistår trener i treningssammenheng. 

 

 • Ved hjemmekamp bestiller lagleder dommer og reserverer bane. Dommeransvarlig skal ha terminliste tilsendt. 

 

 • Sportslig leder legger ut info med ønske om treningstid, både innendørs på vinter og utendørs på sommer. Lagleder formidler ønsket treningstid. Dette legges ut på FB-siden for trenere og lagledere. Timeplan for treningstider finnes på hjemmesiden Støren fotball. 

 

 • Lagleder melder inn behov for spillertrøyer, vester, førstehjelpsutstyr, baller, ballpumpe, fløyte etc. Dette gjøres til materialforvalter.  

 

 • Det er ønskelig fra klubben sin side, at alle lagledere og trenere deltar på grasrottrener kurs. Dette er i regi NFF Trøndelag. Det vil legges ut info på hjemmesiden når kurs er tilgjengelige. 

 

 • Alle trenere og lagledere oppfordres til å ta trenerattesttesten. Dette gjøres på klubbens hjemmeside. 

 

 • Lagleder skal være et bindeledd mellom klubben og laget, bistå med å skaffe foreldrekontakter til dugnader mm, samt distribuere info fra klubben og ut til lagene og til foreldre/foresatte.  

 

Nøkkelpersoner i Støren Fotball

Leder: Jan Tore Tangstad   -    jtangstad@hotmail.com 
Sportslig leder: Jon Kristian Haukdal  -  jkhaukdal@gmail.com  
Dommeransvarlig: Anne Grethe Moen  -  annemoen2@hotmail.com
Barnefotball mini 1-2-3: Anne Schjetne -  aschjetne@hotmail.com 
Materialforvalter:  Petter Larsen - petter-larsen@live.com 
FIKS:  Frode Wærnes  -  frode.warness@outlook.com
Kiosk: Tom Roger Stamnli -   stamnli@gmail.com