Støren Sportsklubb
PB 95, 7291 Støren

Klubbkontor: Klubbhuset, idrettsparken
E-post: post@storensportsklubb.com

Styreleder
June Anita Haukdal: 97698777

Nestleder
Aina Midthjell Reppe: 959 77 994


Har du noe du vil dele med oss eller spørsmål? Ta kontakt med oss!

Vi er oppdelt i flere grupper. På våre hjemmesider skal du finne kontaktinformasjon til fotball, håndball, ski, allidrett og trim. Ønsker du å nå styret og leder i klubben finner du kontaktinformasjon under. Vi oppfordrer deg til å bruke e-post. E-post blir normalt besvart innen 48 timer, men avvik kan forekomme i ferie og høytid.

Vi ønsker også at faktura sendes per e-post.

Kontakt fotball  Kontakt skiavdelingen Kontakt håndball  Kontakt trimavdelingen Kontakt allidrett