Trimgruppa er gruppa for alle! Trimgruppa står kjører to faste aktiviteter hvert år, og de legger opp til allsidige tilbud, tilpasset alle, som bidrar til å forbedre folkehelsa.

Trimgruppa arrangerer, utover Trimpoeng, innebandy tirsdager fra 20:30 til 21:30 på Støren Barneskole

Kontaktinformasjon trimgruppa
Leder: Bente Enlid
bente67@live.no