TUSEN TAKK FOR AT DU STILLER SOM LAGLEDER OG TRENER!

For at vi skal kunne ha et tilbud for alle barn og unge er vi avhengige av at noen stiller som lagledere og trenere. Du gjør en utrolig viktig og god jobb. På denne siden vil vi samle informasjon, tips og råd som du kan dra nytte av. Du vil også finne en del filer og dokumenter du vil ha bruk for.

Norges fotballforbund har utarbeidet disse to heftene som er til god hjelp til både lagledere, trenere og foreldre.

Politiattest
Som idrettslag har vi ansvaret for å hente inn politiattest fra alle som innehar verv som innebærer kontakt med barn, ungdom og personer med psykisk og fysisk utviklingshemming. Rutinene for politiattest er ganske tydelige, og vi ber deg lese mer om dette her. Her finner du også formålsbekreftelsen som du trenger for å søke attest.