TUSEN TAKK FOR AT DU STILLER SOM LAGLEDER OG TRENER!

For at vi skal kunne ha et tilbud for alle barn og unge er vi avhengige av at noen stiller som lagledere og trenere. Du gjør en utrolig viktig og god jobb. På denne siden vil vi samle informasjon, tips og råd som du kan dra nytte av. Du vil også finne en del filer og dokumenter du vil ha bruk for.

Spilleregler, retningslinjer og gode råd 

Barnerettigheter

«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av
Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper
god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til
og med det året de fyller 12 år.

Politiattest

Som idrettslag har vi ansvaret for å hente inn politiattest fra alle som innehar verv som innebærer kontakt med barn, ungdom og personer med psykisk og fysisk utviklingshemming. Rutinene for politiattest er ganske tydelige, og vi ber deg lese mer om dette her. Her finner du også formålsbekreftelsen som du trenger for å søke attest.