Leder skistyret
Tove Fjorden Ree
916 72 583
Tove.Fjorden.Ree@banenor.no

Nestleder skistyret
Kari Anne Endal
E-post: kaendal@gmail.com

Utleie av skihytta på Frøsetmarka skistadion
Marianne Fløttum Bones
mabo82@hotmail.no
908 60 066