Høstvollveien opp til skianlegget er privat og har en automatisk bomstasjon med avlesing av
registreringsnummer. Bompenger betales via www.youpark.no. Veien driftes av Høstvollveien veilag.