Å drive en sportsklubb krever innsats fra mange, og heldigvis har vi mange medlemmer som bidrar, hver dag, med sitt for at små og store skal ha gode tilbud her på Støren. Takket være medlemmer og kontingenten som kommer opp kan vi ha et bredt tilbud, fra trim, fotball, håndball og ski - med trikkeskinner i Frøsetmarka gjennom hele vinteren.

Alle som driver med organisert aktivitet i Støren Sportsklubb må inneha et personlig medlemsskap.  Dette er viktig for blant annet å være dekket under Idrettsforbundets og klubbens forsikringsordninger. 

Alle medlemmer i Støren Sportsklubb er del av et fellesskap! Sammen er vi sterkere, og sammen kan vi bidra til et friskere og mer inkluderende samfunn.

Det er enkelt å bli medlem i Støren Sportsklubb, og du trenger ikke å være delaktig i en av våre organiserte aktiviteter for å stå som medlem. Støttemedlemmer er like verdifulle.

Vi håper at også du blir med på laget!