Organisert idrett på Støren ble et faktum ved stiftelsen av Hauk skilag den 13.februar 1913. Men før den tid hade det nok vært en viss idrettsaktivitet med sporadiske konkurranser tilrettelagt og ledet av enkelte ildsjeler. Bl.a. vet vi at det i 1904 og 1905 ble arrangert en del barneskirenn i sentrumsregionen. 

Hauk skilag 1913 - 1924. Primus motor for etableringen av Hauk skilag ser ut til å vært Arnod Flagestad. Han ble også lagets første formann. Laget ble umiddelbart innmeldt i Norges Riksforbund for Idræt, som vi nå kjenner som Norges Idrettsforbund. Det ble i tiden fremover arrangert mange skirenn av lokal art og laget fikk etterhvert god tilsutning. Økonomi ble fort et påtrengende begrep. For å skaffe penger og sjøgre Skilaget kjent for bydas innbyggere ble det bl.a. holdt basarer med skuespill og revyer. Det vise seg at lagets medlemmer hadde flere bein å stå på.

Frøsetbakken ble åpnet i 1923. Det var vår første skibakke. Frøsetbakken var en fin 35-meters hoppbakke. Hopp og halve unnarennet var oppbyd av treverk. Bakken ble meget populær og var nok en medvirkende årska til at interessen for hoppsporten tok seg betydelig opp. I dag eksisterer ikke dette anlegget, og hopp er ikke utbredt på Støren. Men hvem vet hva fremtiden bringer!

Utover ski tyder det på at det var flere aktiviteter som ble utøvd mer eller mindre under Hauk skilag. Sykkel, fotball og friidrett kom også inn i bildet, og etterhvert fant man ut at Hauk skilag ikke lenger var dekkende og derfor ble lagets navn i 1924 endret til Støren idrettslag og senere Støren Sportsklubb. 

Med over 100 års historie er det mye vi kunnet fortelle om Sportsklubben. Historien er heldigvis godt dokumentert gjennom flere jubileumsberetninger som klubben har tilgjengelig. 

I dag teller sportsklubben ca 800 medlemmer, og sportsklubben har organiserte tilbud innen fotball, håndball, ski, trim og all-idrett.