Ansvarlig for politiattest i Støren SK: Stian Engen
Styremedlem / E-post: stianengen123@gmail.com

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. Denne bekreftelsen får du ved å kontakte gruppeleder eller ansvarlig for politiattest i Støren SK.

Politiattesten skal fremvises for ansvarlig for politiattest eller dens vara. Det bekreftes så i klubbens medlemsregister at politiattest er fremvist. Attesten skal ikke oppbevares av Støren Sportsklubb, og dens innhold er konfidensiell informasjon. 

Bekreftelse på formål

Du trenger en bekreftelse på formål fra Støren Sportsklubb som må legges ved søknaden. En ferdig signert mal ligger vedlagt nederst på denne siden. Den fyller du ut slik: (Husk å påføre dagens dato!)

Politiattestansvarlig besørger at du får nødvendig bekreftelse på formål med attest.
Denne skal du vedlegge søknad om politiattest.Det er enkelt å søke politiattest på nett:

SØK POLITIATTEST HER

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø