Trimgruppa er gruppa for alle! Trimgruppa står kjører to faste aktiviteter hvert år, og de legger opp til allsidige tilbud, tilpasset alle, som bidrar til å forbedre folkehelsa.

En av tilbudene som virkelig har slått an er Topp på tur! Hver sommer henges det ut en visst antall postkasser på kjente og mindre destinasjoner rundt Støren. Med kjøpte klippekort kan man oppsøke disse og få et velfortjent klipp som belønning for turen. Det legges opp til natursti for de minste, og alle som oppnår nok turer kvalifiserer til premier.

Følg Topp på tur på Facebook

Trimgruppa arrangerer, utover Topp på tur, innebandy tirsdager fra 20:30 til 21:30 på Støren Barneskole

Kontaktinformasjon trimgruppa
Leder: Bente Enlid
bente67@live.no