Våre fire grunnverdier  

 • skaper fellesskapsfølelse og harmoni, 
 • skaper lojalitet og forpliktelse, 
 • skaper mening og motivasjon 
 • øker ansvarsfølelsen, 
 • skaper stabilitet 
 • gir kriterier og retning for fremtidig handling 
 • skaper identitet 
 • gir grunnlag for kommunikasjon og samhandling 

Våre verdier danner utgangspunkt for felles: 

 • leveregler i styret 
 • leveregler for trenerteamet 
 • foreldrevettregler 
 • spilleregler i et lag 

VI ER STERKERE SAMMEN!