Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om støtte til utgifter som deltakelse i aktiviteten medfører. Dette kan for eksempel være treningsavgift, avgift til deltakelse på cup/stevner, reiser eller nødvendig utstyr. Støtteordningen er ikke ment som en fullfinansiering til idrettsdeltakelse, men som et bidrag og ett supplement til andre støtteordninger.

Hvem kan søke på støtteordningen?

Det kan søkes støtte til barn/ungdom som har behov for økonomisk bistand for p kunne delt i idretten. Alle kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon og det kreves ingen begrunnelse på hvorfor man har utfordringer med å dekke utgiftene selv. Ordningen er tillitsbasert. Den det søkes støtte for må være medlem i Støren sportsklubb og under 18 år. Støtteordningen fra Støren sportsklubb skal ikke være ett alternativ til støtte gjennom NAV eller flyktningetjenesten, dersom du har rettigheter gjennom det offentlige skal du søke støtte der først.

Hvordan søker man?

Send en kortfattet søknad til cecilielaugsand@hotmail.com. Cecilie er styremedlem og inkluderingsansvarlig i Støren sportsklubb, og jobber iherdig for at barn og ungdom i Støren sportsklubb skal bli inkludert og få delta på aktiviteter. Alle søknader behandles konfidensielt. Du som foresatt kan søke selv, eller du kan få hjelp av andre ressurspersoner rundt deg til å søke.

Søknaden må inneholde

  • Navn og alder på barnet
  • Hvilken avdeling/lag barnet tilhører
  • Formål - Hvilken/hvilke utgift(er) du søker støtte til
  • Søknadsbeløp