Forsikringer

Idretts- og lisensforsikring

Barn under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Norges Idrettsforbund (NIF). Utøvere over 13 år er forsikret gjennom sine særforbund.

Barneidrettsforsikring for barn under 13 år
Det er trygt og godt for klubben å vite at barn under 13 år allerede er forsikret. Barneidrettsforsikringen gjelder i hele verden ved idrettsutøvelse organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet NIF. Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp.  

Les mer

Meld skade 

Idrettsforsikring for barn over 13 år
De fleste særforbund krever at utøvere over 13 år skal ha en lisens som inneholder en forsikring. Denne forsikringen gjelder ved aktivitet og reise knyttet til organisert trening og konkurranser i regi av særforbund og klubb.

Les mer

Meld skade

 

 

Tilbake