Bryt stillheten #starttotalk from Idrettsforbundet on Vimeo.

Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering, overgrep og andre ting som strider mot norsk lov og idrettens etiske retningslinjer.

Hva bør og skal du varsle om?

Husk! Du bør og skal varsle, selv om du ikke den fornærmede. 

 • Mobbing, trakassering eller diskriminering. Straffbare handlinger bør og skal også politianmeldes.
 • Fare for liv eller helse

 • Fare for klima og miljø

 • Korrupsjon, underslag, tyveri eller annen økonomisk kriminalitet

 • Andre kriminelle forhold

 • Brudd på personopplysningssikkerheten

 • Rusmisbruk

 • Brudd på NIFs skriftlige etiske retningslinjer

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

 • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
 • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
 • Sende en e-post eller ringe til leder i sportsklubben:
  post@storensportsklubb.com
  June Anita Haukdal, 97698777


Om du er usikker og ønsker mer informasjon for å varsle, kan du ta kontakt med leder i klubben eller du kan også ta kontakt med NIF Trøndelag:

E-post: trondelag@idrettsforbundet.no

Telefon: +47 9023 5000

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i sportsklubben sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

 

Retningslinjer mobbing

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.