Krav om politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som har fylt 15 år og skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Attesten skal fornyes hvert tredje år.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest

Hvordan søke om politiattest?

Gå inn på følgende side for å søke elektronisk. (PS! Krever innlogging med f.eks. BankID)

https://attest.politi.no/

Det kreves en bekreftelse fra idrettslaget på formålet for attesten. Denne får du ved å kontakte ansvarlig for politiattester.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke utføre oppgaver for Støren Sportsklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ansvarlig for politiattester for Støren Sportsklubb er

Ingebrigt Bones
Ingebrigt.bones@sti-as.no

Ansvarlig har taushetsplikt ovenfor de som eventuelt skulle søke og informasjonen om vedkommende som skull framkomme

Levert av IdrettenOnline